Daily Obsession: Be grateful for nature

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are one face of the Divine – subsitute another face while reading if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Wijk af van je normale patroon om een liefdevolle verbinding met de natuur te bevestigen. Dit is speciaal nu belangrijk om te doen, nu er zoveel vernietiging is op aarde. … Dankbaar zijn, dankbaar zijn, voor de wereld die van je houdt en op je gesteld is.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 306

For de Europeanen die lijden onder kou en regen in mei is deze opdracht niet zo simpel. But misschien dit rotweer is precies de reden waarom de natuurlijke wereld vraagt dat wij Moeder Aarde nu liefhebben.

Om een verbinding maken met “de natuur” is het niet noodzakelijk nodig om in de auto te stappen en naar de zee of het bos erop uit te trekken. De natuur bestaat ook in de vorm van een huisdier of een kamerplant, de gras in de voortuin of een bloemetje geplant op een balcon vensterbank. Als we ons verbinden met natuur in gelijk welke vorm, gelijk waar – zelf ins onze verbeelding – we herinneren ons van waar we komen en we kunnen dankbaar zijn voor de steun van de wereld die ons alles heeft wat we nodig hebben.

De natuurlijke wereld is een wijze leraar en een liefdevolle moeder. Vandaag en alle dagen, neem de tijd om te genieten van de schoonheid, leringen, overvloed en rust van de natuurlijke wereld.

Ik wens je een dag van verbinding vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

Do something different than your normal pattern to confirm your loving connection with nature. This is especially important to do now that there is so much destruction on earth. … Be grateful, be grateful for the world that loves you and is fond of you.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 303

For those of us suffering through freezing cold and rainy in May, this assignment is not so simple. But perhaps this unpleasant weather is precisely why the natural world needs us to give Mother Earth love at this time.

Connecting with “nature” does not require getting in the car to get to the ocean or the woods. Nature is not always “out there”. Nature also comes in the form of a pet or a houseplant, the front lawn or a small flower planted on a balcony window. When we connect with nature in any form, anywhere – even in our imagination – we remember where we come from and can be grateful for  the support of the world that fulfills our every need.

The natural world is a wise teacher and a loving mother. Today and all days, take time to enjoy the beauty, teaching, abundance, and serenity of the natural world.

Wishing you a connected day,

Golden Eagle Feather

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s