Daily Obsession: Loss can shake your faith

These Daily Obesssions are a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are one face of the Divine – if you prefer, you can substitute another face. For English, scroll down.

 

Nederlands:

“Velen van jullie ervaren nu grote hoeveelheden van wat menselijk wezen “verlies” noemen, en gevoelens van verdriet en angst dat gebeuren als je verlies ervart kunnen jouw geloof verzwaken.

“Maar, zeiden ze, een vinger in mijn gezicht schuddende, “je zul sterker worden door deze zogenaamde ‘verliezen’ door te staan en je moet sterker worden als je vooruit zal gaan met dit werk. We beloven om je vast te houden door deze tijden. We zullen je nooit loslaten, maar we herinneren je dat je gevraagd heb om van dienst te zijn in deze radicaal veranderende wereld waarin je leeft, en we verzekeren jou dat wat je nu ervaart je klaarstoomt voor grotere dienst te leveren. Wees moedig, zeiden ze. Laat verlies jouw leraar zijn en kom terug naar ons – kom terug binnen. Wij zijn hier. En we zullen je nooit teleurstellen.”

Overal rondom mij, zie ik mensen die verlies ondergaan. Vooral als we groeien, we verliezen de oude zoals een slang zijn huid verliest als hij er te groot voor wordt. Voor sommigen, is dit proces van huid-werping uiterst pijnlijk een ik voel enorme compassie voor hen. Tegelijk zie ik (omdat van buiten kijken altijd gemakkelijker is om te zien) hoe de zogenaamde verlies noodzakelijk en positief is, hoe it plaats maakt voor iets nieuws en beters, en hoe het nieuwe een “huid” zal worden dat ze veel comfortabeler zal passen dan de oude huid ooit gedaan heeft.

Vandaag, vraag aan de Grootmoeders om jou te tonen hoe zij jouw “verlies” beschouwen. Laat jezelf verrast zijn!

Ik wens je een leven dat je als gegoten zit.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Many of you are now experiencing large amounts of what human beings call “loss” and feelings of sadness and fear that come up when you experience loss can shake your faith.

“However,” they said and wagged a finger in my face, “you will become stronger by weathering these so-called “losses, and you need to become stronger if you are going to move forward with this work. We promise to hold you throughout this time. We will never let you go, but we remind you that you asked to be of service in this radically changing world you are living in, and we assure you that what you are going through is preparing you for greater service. Be brave,” they said. “Let loss be your teacher and turn to us-turn within. We are here. And we will never fail you.”

All around me, I see people experiencing loss. Especially when we grow, we lose the old like a snake sheds its skin when it outgrows the old shape. For some, this process of skin-shedding is enormously painful and I feel great compassion for them. And I also see (looking from the outside is always easier!) how the so-called loss is necessary and positive, how it makes room for something new and better, how the new will become a “skin” that fits them much more comfortably than the old one ever did.

Today, ask the Grandmothers to show you how they perceive the “loss” in your life. Let yourself be surprised!

I wish you a life that is just the right size for you.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

One comment on “Daily Obsession: Loss can shake your faith

  1. Hilda Cardinaels says:

    NL: Dank je wel, Golden Eagle Feather, Ik ben vandaag naar de Grootmoeders gereisd en daar ontstond dit gedichtje ! Ik vond ook nog een ander gedichtje van mij terug ! Warme hartegroet, Hilda Een mens doen glimlachen, is een mens voorzien van nieuwe energie. Hilda Cardinaels Nachtegaallaan 50 3650 Rotem 089/865194

    EN translation: Thank you, Golden Eagle Feather, I journeyed today to the Grandmothers and while I was there this poem came up! I also rediscovered another little poem of mine! Warm greetings, Hilda To make someone smile is to supply them with new energy.

    hildacardinaels@euphonynet.be http://home.euphonynet.be/hildacardinaels

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s