Daily Obsession: Look at the light, not at the darkness

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“We moeten ons richten naar het licht in ons en niet naar de donkerte die de wereld om ons heen verduistert. … Is er ooit iets goeds voortegekomen uit je schuilhouden in het donker? Stap nu in het licht!” – Sharon McErlane en “de heilige man” in De Grootmoeders spreken, p. 119

Ik heb gisteren doorgebracht door het schommelen tussen me totaal opgebruikt en moedeloos te voelen, dan door mijn aandacht te richten naar de gifts en lessen die volgens de Grootmoeders elke dag aanwezig zijn. Terwijl ik mijn focus verzette naar de gifts en lessen in plaats van de “donkerte”, nammijn dag allerlei onverwachte wendingen. Ik ontving de gifts en lessen met open armen en deze morgen ben ik opgestaan met een gevoel van welzijn, hoop en nieuwe energie.

Tijdens momenten van persoonlijke en wereldwijde donkerte is het zo gemakkelijk om te focussen op wat er mis gaat. Het voelt onmogelijk of zelfs onbehulpzaam om op het licht te focussen. Maar je aandacht op het licht richten – is het licht binnen jou of ergens “buiten” – dit is het enige die echt helpt. Het helpt ons om ons beter en sterker te voelen, en het helpt oplossingen naar sommige echte grote of kleine problemen te creeëren.

Vandaag, focus op het licht waar je het maar kan vinden. Als de donkerte dreigt om jou naar beneden te halen, start door het zoeken naar de gifts en lessen dat het Goddelijk jou schenkt. Gisteren heb ik een specht gezien – dat was een van mijn gifts – en de zon begon te schijnen. Nog een cadeau. Een wildvreemde heeft me een warme glimlach geschonken en ik was dankbaar voor dat eenvoudig moment van menselijk warmte. De gifts van het Licht zijn overal rondom ons maar vaak zijn we ervoor blind. Vandaag, open jouw ogen naar het licht binnen jou en rondom jou, en zeg een simpele “dank u” voor de cadeaus die je ontvangt.

In dankbaarheid,

Golden Eagle Feather

 

 

English:

“We must point ourselves toward the light in ourselves and not toward the darkness that is enshrouding the world around us. … Did anything good ever come out of hiding in the dark? Step into the light now!” – Sharon McErlane and “the holy man” in A Call to Power, around p. 118

I spent yesterday alternating between feeling completely burned-out and desperate, and looking for the gifts and lessons that the Grandmothers tell us are present every day. As I was focusing on the gifts and lessons instead of the “darkness”, my day took all kinds of surprising turns. I grabbed the gifts and lessons with both hands, and woke up this morning feeling well, hopeful and recharged.

In times of personal and planetary darkness, it is so easy to focus on what is wrong. It feels impossible or even unhelpful to focus on the light. But focusing on the light – be it inside of ourselves or somewhere “out there” – is the only thing that actually helps. It helps us to feel better and stronger, and it helps create solutions to some very real problems, no matter how large or small.

Today, focus on the light wherever you can find it. If the darkness threatens to overwhelm you, start looking for whatever gifts and constructive lessons the Divine is giving you. Yesterday I saw a woodpecker – that was one of my gifts – and the sun came out. Another gift. A stranger smiled at me and I was grateful for that simple moment of human warmth. The gifts of the Light are all around us but we often can’t see them. Today, open your eyes to the light within and around you and say a simple thank-you for the gifts you receive.

Gratefully yours,

Golden Eagle Feather

Advertisements

6 comments on “Daily Obsession: Look at the light, not at the darkness

 1. Steven Cools says:

  thank you buddy… wishing you a ‘gifted’ or giftful day! S.

  ________________________________

 2. sab1mail says:

  THIS called me to be sent here , with your touching words ….

  me too,i am longing for human warmth, when i drown myself a bit too much into worries and focus on the ‘problems’ ….
  i have helped myself over and over with this 5 minute video to get centered around GOODNESS . all and ever present .

  with deep gratitude for your blogging and shared emotions – we are indeed all ONE .
  s

 3. Thank you for the gift and light that you provide others. I really enjoy you blog and your messages Golden Eagle Feather

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s