Daily Obsession: On making decisions

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; you can substitute another face if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Wordt groot en wordt dan nog groter.” – Wolf door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 311

Het nemen van beslissingen blijkt een thema te zijn, in mijn leven en ook in het leven van anderen. Deze citaat was de Grootmoeders antwoord op mijn vraag over hoe best beslissingen te nemen.

Het is interessant dat ze niets zeggen over het wikken en wegen van de pro’s and contra’s, of zelfs denken in het algemeen! Ze zeggen dat we moeten uitdijen (in meditatie) totat we zo groot zijn dat we een worden met onze Goddelijke zelf. Vanuit die Goddelijke perspectief, we zullen gewoon “weten” welke beslissing te nemen zonder erover na te denken en zonder zorgen over de gevolgen van onze keuze.

Alle keuzes bezitten een zaadje van iets goeds of nuttigs. In die zin, is er maar één keuze: om te blijven uitdijen, om groot te worden en dan nog groter, totdat onze wereld-gebonden beslissingen zo licht als een veer worden – en elke keuze is maar een gelegenheid om lief te hebben.

Vandaag maak ik de keuze om lief te hebben ongeacht de situatie waarin in mezelf bevind. En jij?

Ik wens je een liefdevolle, vredige dag vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

Become big and then become even bigger.” – Wolf through Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 309

Making decisions seems to be a theme these days, in my life and in others’ lives as well. This quotation was the Grandmothers’ reply to my question about how we can best make decisions.

It’s interesting that they do not tell us to make a list of pros and cons, or even to think at all. They tell us to expand (in meditation) until we are so big that we are unified with our Divine selves. From that Divine perspective, we will just know which choice to make without having to think it through or worry about the consequences of making the choice.

All choices contain the seed of something useful, good or beneficial. In that sense, there is but one choice: to continue to expand, to become big and then to become even bigger, until our worldly decisions become light as a feather – and each choice is but an opportunity to love.

Today, I make the choice to love regardless of the situation I find myself in. And you?

I wish you a loving, peaceful day,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s