Daily Obsession: The essence of the Grandmothers’ message

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; if you prefer, substitute another name. For English, scroll down.

Nederlands:

“Het innerlijke functionering van de boom [van het leven] is yin, zonder het voedingssysteem zou iedere boom in de wereld doodgaan. Wij moeten onze bomen voeden, vooral onze innerlijke boom, want diens wortels zijn gelijk aan het Net van Licht. Zij verbinden ons met elkaar en houden de aarde bijeen.” – Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 183-4

Ik zie vele elementen van de boodschap van de Grootmoeders in deze passage (wat ik zoals gewoonlijk willekeurig uitgekozen heb – ik vind het zodanig cool dat ik wou een antwoord op de vraag “wat is de boodschap van de Grootmoeders” en dit viel letterlijk in mijn handen).

In feite, het bevat bijna alle elementen van hun boodschap:

. evenwicht tussen yin en yang

. yin voeden is essentieel tot onze inviduele en collectieve welzijn

. verbinding tussen het Net van Licht, de wereld redden door ons zachtjes vast te houden door de overgang naar evenwicht

. onzelfzuchtigheid

en de andere heel belangrijk aspect van hun boodschap, die niet in deze passage te vinden is: Wij zijn God. Wij zijn de Grootmoeders – maar we weten dat meestal niet. Wij zijn eeuwige wezens van liefde en licht, en het leven in een lichaam is maar een tijdelijke expressie van wie we echt zijn. Als we uit liefde handelen en de dingen bekijken vanuit een Goddelijke perspectief, helpen wij onszelf en al het leven.

Dus, wat houd jij tegen van alle elementen van hun boodschap in de praktijk te brengen?

Dikke knuffel,

Golden Eagle Feather

 

English:

“The inner functioning of the tree [of life] is yin, without the nutritional system every tree in the world would die. We must feed our tree, especially our inner tree, because its roots are like the Net of Light. They connect us with each other and hold the world together.” – Sharon McErlane in A Call to Power, in the meditation about the Tree of Life in Our Love is Our Power, around p. 180

I see many elements of the Grandmothers’ message in this quotation (which I picked as usual at random – I think it’s so cool that I wanted the answer to “what is the Grandmothers’ message and this just literally fell into my hands).

In fact, it contains almost all elements of their message:

. balancing yin/yang

. feeding yin as essential to our individual and collective well-being

. connection through the Net of Light, saving the world by gently holding us through the transition to balance

. unselfishness

and the other important part of their message, not contained here: We are God. We are the Grandmothers – but we usually don’t know that. We are eternal beings of light and love, and life in a body is only one temporary expression of who we truly are. When we operate out of love and see things from the Divine perspective, we help ourselves and all of life.

So what is holding you back from embodying all the elements of their message?

Hugs,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s