Daily Obsession: Living in the basement of life

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – substitute another face if you want. For English, scroll down.

Nederlands:

Heb je er nog geen genoeg van om te leven in het souterrain van het leven?” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 219

Het is zo leuk hoe de Grootmoeders tot de kern van de zaak kunnen komen. Recent was ik geöbsedeerd over de interpersoonlijk conflict tussen een paar mensen op het werk (niet mijn eigen problemen – een keer iets anders). De Grootmoeders spenderen twee pagina’s over het thema onze vibratie opheffen door verbinding te maken met de kern van wie we zijn en ook door hen om hulp te vragen.

We hoeven echt niet om kleingemaakt te worden door angst, nor geöbsedeerd worden met het willen, streven, hebzucht, of gelijk wat ons aantrekt of weert. Het is niet gemakkelijk om onszelf op te heffen zoals de Grootmoeders zeggen, omdat bijna iedereen bevind zich in het souterrain van het leven, maar het kan.

Wij zijn de pionieren. Als we onszelf opheffen naar een hogere vibratie, zullen we iedereen helpen om zich op te heffen.

Vandaag, breng wat tijd door in de kern van je wezen, apart van de persoonlijkheid en apart van conflict. Vraag de Grootmoeders om hulp om meer en meer tijd in jouw kern door te brengen.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Haven’t you had enough yet of living in the basement of life?” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 216

I love how the Grandmothers can really get right to the point sometimes. I have been obsessing about someone else’s personality conflict at work (not about my own problems, for a change). The Grandmothers spend two pages talking about how we can elevate our vibration by connecting with the core of who we are and also by asking them for help.

We really do not have to cower in fear, nor be obsessed with wanting, striving, greed, or any other attractions or repulsions. It’s hard to elevate ourselves as they suggest, because nearly everyone is hanging out in the basement of life, but it can be done.

We are the pioneers. When we elevate ourselves to a higher vibration, we help everyone else to rise up as well.

Today, spend some time in the core of your being, separate from your personality and separate from conflict. Ask the Grandmothers to help you stay in your core more and more of the time.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s