Daily Obsession: The fear of nothingness

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Hopefully the potency of the vitamin will remain, but this week the continuity may not because I will be traveling. I will continue to need the Daily Obsession but I might not get to do it daily (or somewhat daily like I do now).

The Grandmothers are but one face of the Divine – please remember that while reading. For English, scroll down.

Nederlands:

“De angst voor leegte, voor het niets, schept een krachtige gehechtheid – een gehechtheid aan rollen, aan mensen, aan bezittingen, aan alles. Dit was het angst voor het niets; de angst dat wanneer we ons leven niet zouden vullen, als wij het niet zouden vullen, er dan slechts leegte zou zijn. …Deze angst onstaat door een orientatie op het yang-doen, in plaats van op het yin-ontvangen.” –  Sharon McErlane en de Grootmoeders in De Grootmoeders spreken, p. 148

Gisteren in onze maandelijkse Grootmoeders groep, een van de thema’s was de angst van het loslaten. Loslaten van iemand anders zijn pijn en verwarring, bijvoorbeeld, of loslaten van de reacties van anderen op de verandering binnen onszelf. Deze zijn allemaal variaties op de oerangst: de angst van het niets. (Deze passage is de moeite waard om te lezen in het geheel!)

Tijdens onze tijd samen gisteren, de Grootmoeders hebben deze angst in ons verzacht door ons diepe rust te schenken. Mijn yin-ontvangen ervaring was het rusten in een veld vol orange bloemen onder de warme zon. Veel van de andere deelneemsters kregen ook rustgevende ervaringen van de Grootmoeders als een genezend antwoord op onze stressen en zorgen. We hebben elkaar gewiegd gelijk zwaaiende zeeplanten terwijl we het Net van Licht tot bestaan gezongen hebben. Dit was een diepe yin-ervaring die direct naar onze cellen gegaan is.

Vandaag, kijk of jij ook een Grootmoedersgroep kan vinden waarbij je je goed voelt. Of denk erover na of jij eentje zou willen oprichten (er bestaat een handleiding op de grandmothersspeak.com site). De ervaring van de boodschap van de Grootmoeders samen met anderen is heel krachtig.

Hier is een zonnegoten orange bloemeke voor jou…

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

The fear of emptiness, of the great nothing, creates a very strong attachment – an attachment to roles, to people, to possessions, to everything. This was the fear of nothingness; the fear that when we would not fill our lives, if we would not fill it up, then only emptiness would remain. …This fear comes from an orientation to yang-doing, instead of yin-receiving.” – Sharon McErlane and the Grandmothers in A Call to Power, around p. 146

Yesterday in my our monthly Grandmothers group, one of the themes present was the fear of letting go. Letting go of someone else’s pain and confusion, for example, or letting go of others’ reactions to changes in ourselves. These are all variations of the basic fear: the fear of nothingness. (This passage is worth reading in depth!)

During our time together yesterday, the Grandmothers countered this fear in us by giving us deep rest. My yin-receiving experience was resting in a field of orange flowers under the warm sun. Many of the other participants received similar restful experiences from the Grandmothers as a healing response to our stress and worries. We rocked each other like waving seaweed while we sang the Net of Light into existence. This was a deep yin experience that went straight to our very cells.

Today, see if you can find a Grandmothers group that you feel good in. Or think about starting one yourself (there is a guide on the grandmothersspeak.com website). The experience of sharing the Grandmothers’ message in person is very powerful.

Here is a sun-drenched orange flower for you…

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s