Daily Obsession: Disaster has struck…now what?!?

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“...de methode die we je zullen tonen, zal werken bij allerlei rampen. … Roep eerst ons of een andere vorm van het Goddelijke op. Als je dat doet voordat je iets anders doet, zullen wij in staat zijn om via jou te werken en zul je niet uitgeput raken door te proberen dit werk in je eentje te doen. … Roep het Net van Licht op … Jij zult fantastisch werk verrichten iedere keer dat jij dit doet.…” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 315-316

Ik heb de Grootmoeders om advies gevraagd om wat te doen bij ramp, en dit is wat ik kreeg toen ik het boek willekeurig opendeed (zoals gewoonlijk). Heel erg bedankt, Grootmoeders! Het “ramp” dat ik advies om vroeg is geen bosbrand of aardbeving, gewoon wat ik noem een “ramp” op het werk, maar het heeft even grote proporties aangenomen voor mij alsof het een “echte ramp” was.

Ik kan me enkel beïnbeelden dat deze wijze woorden van de Grootmoeders, en het hele “ramp handboek” dat ze presenteren in deze passage, op een dag (vandaag?) zal van toepassing zijn voor jou. Het is zo enorm moeilijk om te herinneren om yin-kracht te gebruiken en om enkel op het positieve te focussen als de enige uitweg blijkt zorgen maken, kritiek leveren, en moeite gebruiken te zijn. Maar yin-kracht werkt goed – als we ons herinneren om het te gebruiken.

Veel liefs aan jou, van één imperfecte volgelinge van de Weg van het Goddelijke aan een andere,

Golden Eagle Feather

 

English:

“...the method that we will show you, will work for all kinds of disasters. … First call us or another form of the Divine. If you do that before doing anything else, we will be able to work through you and you will not become exhausted by trying to do this work all by yourself. … Call on the Net of Light … You will do fantastic work every time you do that...” – the Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 310

I asked the Grandmothers for advice of what to do in a disaster, and this is what I got when I opened this book at random, as usual. Thanks so much, Grandmothers! The “disaster” I was asking them about is not a forest fire or an earthquake, just what I am calling a “disaster” at work, but it looms large for me as if it were a “real disaster”.

I can only imagine that these wise words from the Grandmothers, and the entire “disaster handbook” they present in this passage, will someday also come in handy for you. It is so very hard to remember to use yin-power and to focus on the positive when the only way out seems to be through worrying, criticizing, and efforting. But yin power does indeed work -when we remember to use it.

Much love to you, from one imperfect follower of the Divine Way to another,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s