Daily Obsession: Little girl or Great Woman?

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for compulsive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Je moet bereid zijn een vrouw te worden om dit werk te doen. ‘Ja’, knikte ik begrijpend. Open gaan staan voor het bewustzijn van het vat is geen taak voor een klein meisje.” – De Grootmoeders en Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 48

Onze bewustzijn laten uitdijen tot een universele grootte, opstijgen bovenop, en verder gaan dan, de beperkingen van het dagelijks leven…dit vraag een bepaalde maturiteit. Het werk dat de Grootmoeders ons vragen om te doen heeft te maken met niets anders dan het begrijpen van de diepe creatieve kracht van het universum en onzelf met die kracht verbinden. Dit is geen kinderspel.

Het is van essentieel belang dat we onszelf niet afgeleid laten worden. Dit gaat voor onze dagelijkse handelingen, de dagelijkse keuzes. Er is altijd iemand die staat klaar om ons in een niet-relevante discussie te verstrengelen, er is altijd een werktaak die héél belangrijk lijkt of die we proberen tot in de perfectie af te handelen, en dan is er het eindeloze circus van aardse entertainment en verleidingen die – misschien maar voor een minuut of voor een uur – de pijn van onze essentieële wonde van afgesneden de zijn van de Eenheid zouden kunnen verlichten.

Het kan pijnlijk zijn om ons te herinneren van waar dat we komen en hoe goed het voelt om met God te zijn. Pijnlijk omdat hier we zitten, belast met een lichaam, een ego, een menselijk geschiedenis. Maar we zijn hier gekomen om hier nu te ZIJN, niet om te gaan spelen zoals kleine meisjes zonder enig verstaan van het grotere geheel.

Vandaag, breng je aandacht terug naar het Net van Licht. Open jouw hart en neem je plaats op het Net. Roep de Grootmoeders op en vraag hen om begeleiding om hoe beter dit werk te doen. Telkens als je het Goddelijke oproept en aan het Net van Licht denken, komen yin en yang een beetje meer in evenwicht. “Er is geen belangrijker werk dan dit“, zeggen de Grootmoeders.

Met lieve en krachtige groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

You must be willing to become a woman in order to do this work. ‘Yes,’ I nodded understandingly. Opening to the consciousness of the vat is no task for a little girl.” – The Grandmothers and Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 47

Expanding one’s consciousness to universal proportions, rising above and going beyond the limitations of earthly experience…this calls for maturity. The work that the Grandmothers call us to do involves nothing less than understanding the deep creative force of the universe and uniting ourselves with that force. This is not child’s play.

It is essential that we not allow ourselves to be distracted. This applies to our everyday actions, our everyday choices. There is always someone ready to pull us into an irrelevant argument, there is always a work-task that seems terribly important to finish or to do as perfectly as we can, and then there is the endless circus of earthly entertainment and temptations that – maybe just for a minute or for an hour – might salve the essential wound of being separated from the Oneness.

It can be painful to remember where we come from and how good it feels to be with God. Painful because we are saddled with a body, an ego, a human history. But we came here now to BE here now, not to run off and play like little girls with no understanding of the bigger picture.

Today, refocus your attention on the Net of Light. Open your heart and take your place on the Net of Light. Call on the Grandmothers and ask for guidance of how better to do their work. Every time you remember the Divine and think of the Net of Light, yin and yang come just a bit more into balance. “There is no more important work than this,” say the Grandmothers.

Lovingly and powerfully yours,

Golden Eagle Feather

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s