Daily Obsession: Anchor yourself (on laziness)

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Veranker je op deze manier, je zult dan immuun zijn voor de paniek en de angst die vat heeft op een groot deel van de wereld. … Op deze manier zal je niet weggemaaid worden door of reageren op de veranderingen die over de wereld razen,…noch zal je jezelf in een bedrieglijk gevoel van veiligheid laten sussen en het onmiskenbare negeren. Je zult in staat zijn om afgestemd te blijven op ‘de werkelijkheid’, op een echte manier te bewegen en te handelen maar niet overbelast door ernst en serieusheid. Je zult in staat zijn om van je leven te genieten, wakker te blijven bij de veranderingen en dienstbaar zijn voor anderen. Klinkt dat nu niet goed, vroegen ze en schonken me een brede glimlach.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 360

Vandaag dacht ik om iets over luiheid te schrijven, maar dan hebben de Grootmoeders deze passage aangeboden. Weeral herinneren ze me dat wat wij “luiheid” noemen is niets anders dan de spiegel van “teveel yang”. Luiheid, voor de Grootmoeders, is niet relevant. Het enige wat relevant is, is zich in de aarde te verankeren.

Vandaag, neem deze “luiheid” van de zomertijd en gebruik het om jezelf te verankeren – om je in de aarde, in jezelf, in meditatie, en in de werkelijkheid te verankeren – in de echte werkelijkheid.

Ik wens je een zalige, vredig verankerde dag vandaag,

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Anchor yourself in this way, you will then be immune to the panic and fear that is gripping a large part of the world. … In this way you will not be destroyed by, or react to, the changes that are blowing across the world,…nor will you let yourself be lulled by a false sense of security and therefore ignore the obvious. You will be capable of relating to “reality”, to move in a true manner and to act, but without being weighed down by earnestness and seriousness. You will be able to enjoy your life, to stay awake to the changes and to be of service to others. Doesn’t that sound good, they asked me and they gave me a big smile.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 355

Today I thought I would write about being lazy, but then I got this passage. Once again the Grandmothers are reminding me that what we call “laziness” is just the mirror of “too much yang”. Laziness, to the Grandmothers, is irrelevant; what is relevant is being anchored in the earth.

Today, take this summertime “laziness” and use it to anchor yourself – to get anchored in yourself, in the earth, in meditation, in reality: true reality.

Wishing you a gloriously, peacefully anchored day today.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s