Daily Obsession: The River of Life

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine. For English, scroll down.

Nederlands:

Ontvang…De Levensrivier stroomt nu in je. Stel je open voor de stroom. … Dit is het. Het is niet nodig om rond te rennen en naar iets te zoeken en er is niets om bang voor te zijn. Dit is het. … Pak deze les op en deel hem met anderen. Degenen die het vermogen hebben om hem te horen, zullen hem horen. Hij is hoe dan ook alleen voor hen.” Wolf via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 310

Hoeveel keer hebben we rondgelopen gelijk een kip zonder kop, aan het proberen de juiste beslissing te nemen? We zoeken naar het perfecte spirituele pad, de perfecte baan, en we proberen alles goed te doen in elke situatie. Dit is wat Wolf bedoelde met “rondlopen”. All dit zoeken buiten onszelf levert niets op, want de waarheid die we zoeken door al dat rondlopen is eigenlijk te vinden diep in elk van ons.

De Rivier van het Leven staat niet stil. Deze rivier stroomt, brengt ons altijd verder in het leven. De Rivier van het Leven helpt ons groeien in verstand and vrede. Voor mij is hij een soort dynamische vrede; levend zijn is een dynamische, veranderende proces maar als we ons laten voeren met de stroom in plaats van tegen te stroom in te gaan, kunnen we vrede ervaren terwijl we voortbewegen.

Vandaag, stel je voor dat je in een kano zit op een rivier. De stroom brengt je door mooie natuurlijke landschappen. Als je wilt, je kan paddelen of gewoon rusten. Je kan langs de kant exploreren of gewoon met de stroom je laten varen. En om het leven toch interessant te houden, verschijnen er stroomversnellingen die gefocuste aandacht vragen. Maar zelfs in de stroomversnellingen zijn eer wegen tussen de rotsen heen die maar een kleine moeite vragen om te navigeren.

In wens je vandaag een dag “in de flow”.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Receive…The River of Life now flows within you. Open yourself to the current. … This is it. You don’t have to run around and there is nothing to look for and nothing to be afraid of. This is it. … Receive this lesson and share it with others. Those that have the capacity to hear it, will hear it. In any case, it is only for them.” Wolf via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 307

How many times do we make ourselves crazy, trying to make the right decision? We try to find just the right spiritual path, just the right partner, just the right job and to do just the right thing in every situation. This is what Wolf means by “running around”. All of our seeking outside of ourselves is for naught, because the truth we are seeking through all that running around is actually hidden deep within each of us.

The River of Life does not stand still. This river flows, moves us along in life. The River of Life helps us to grow in understanding and in peace. I experience the River of Life as a kind of dynamic peace; being alive is a dynamic, changing process and yet when we flow along with the current instead of fighting against it, we can experience peace while still moving forward.

Today, imagine yourself in a canoe on a river. The current of the river carries you past beautiful natural landscapes, always changing as you pass by. If you wish, you can paddle, feeling the movement of your body, the sensual pleasure of using your muscles to push your paddle through the water. You can angle your boat to explore along the shore, or you can just rest your paddle on the boat and drift on the current. And just to keep life interesting, sometimes rapids appear along the way, requiring your focused attention. But even in the rapids, if you look closely you will find a path through the rocks and fast-flowing water that requires minimal effort to navigate.

I wish you a day “in the flow”.

Love,

Golden Eagle Feather

Advertisements

One comment on “Daily Obsession: The River of Life

  1. Steven Cools says:

    great stuff! definitely an idea i can use these days… the trust in our own inner power, our own inner truth, our own inner energy, our own inner flow… thank you for this.. S.

    ________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s