Daily Obsession: Greed and the desire for security

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Hebzucht is tegenwoordig echter duidelijker geworden…maar maak je daar geen zorgen over; het is jouw taak niet om de wereld te veranderen. Het is jouw taak om jezelf te zijn en de liefde in je hart naar buiten te laten schijnen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p.

Ik ben recent bewust geworden van een soort hebzucht in mezelf; een hebzuchtig gegraai naar fysieke zekerheid, nu en in de toekomst. Ik been geen “material girl” van aard, maar hebzucht wordt blijkbaar wakker in mij als ik voel dat mijn materiële zekerheid in gevaar is.

De tegengif tot deze soort hebzucht is geloof. Als we onze verbinding en vertrouwen in het Goddelijke verliezen, komen we in verleiding tot  (symbolisch of energetisch) “prostitutie” (zoals Carolyn Myss zegt in haar boek, Sacred Contracts). In verbinding komen met onze echte aard, vertrouwen hebben dat de Grootmoeders voor ons zullen zorgen, en het loslaten van het moeten “weten” dat onze fysieke en materiele comfort is gegarandeerd voor de rest van ons leven – dit bevrijd ons van de angst en afgesneden gevoel die het vuur van hebzucht aanwakkeren. Op die manier ervaren we eindelijk vrijheid.

Het is een zware les. Het is moeilijk te leren dat door onze materiële comfort los te laten en door te focusen op “realiteit” zoals de Grootmoeders het kennen, nemen we echter een stap naar de garantie van echte comfort. De Grootmoeders zorgen heel goed voor ons, en ze kunnen dit meer doen naarmate dat wij onz leven laten ontplooien op een bepaald pad.

Ik wens je een dat vrij van zorg en vol met het luxueuse gevoel van yin-kracht.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Greed has actually become clearer these days…but don’t worry about that; it is not your task to change the world. Your task is to be yourself and let the love in your heart shine.” The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p.

I have recently become aware of a kind of greed within myself; a greedy grasping for physical security, now and in the future. I am not a material girl by nature and yet greed is apparently awakened when I feel my physical security is threatened.

The antidote to this kind of greed is faith.  When we lose our connection and trust in the Divine, we are tempted to symbolically “prostitute” ourselves (as Carolyn Myss discusses in her book Sacred Contracts). Connecting with our true nature, trusting that the Grandmothers will take care of us no matter what, and letting go of the need to “know” that our physical comfort is guaranteed for the rest of our lives, frees us from the fear and separation that fuel greed, and gives us our freedom .

It is a very, very hard lesson to learn that by letting go of our physical comfort and focusing on “reality” as the Grandmothers know it to be, we are actually taking a step toward guaranteeing our true comfort. The Grandmothers do take care of us, and they can do this more and more as we allow life to unfold along a certain path.

I wish you a day free of worry and full of the luxurious feeling of yin power,

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s