Daily Obsession: Discipline

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Terwijl de gestalten hard vochten om het wiel te bedwingen, was het in feite hun strijd die het wiel deed draaien. … Als de zon ons niet van licht voorzag, zou je niet in staat zijn beweging waar te nemen, nietwaar? Maar het enige wat je ziet is beweging. … Je herkent het licht niet, de aanwezigheid van God die daarboven, daaronder en overal rondom al het leven vult. Het enige wat jullie zien is beweging! Verplaats je aandacht naar het licht!” – Sharon McErlane en de Grootmoeders in De Grootmoeders spreken, p. 209

Gisteren heeft iemand me herinnerd dat discipline een noodzakelijk onderdeel is van spirituele groei. Zonder een dagelijkse discipline, worden we gemakkelijk verleid door de millioen-en-één afleidingen van het dagelijkse leven. Die afleidingen doen onze spirituele groei stoppen.

Vandaag begin ik de toewijding opnieuw dat het schrijven van een dagelijkse Daily Obsession is, want het schrijven van deze blog-posts helpt mij om mijn aandacht op het licht gefocussed en niet op de bewegingen dat de wereldse wiel doen draaien op zo’n hypnotiserende manier.

En jou…ik wens jou ook een dag gefocussed op het licht dat alle licht omvat.

Met liefde,

Golden Eagle Feather

 

English:

“While the figures fought hard to keep the wheel under control, it was in fact their struggle that made the wheel turn. … If the sun did not provide us with light, you would not be able to perceive movement, right? But the only thing that you see is movement. … You do not recognize the light, the presence of God that fills everything above, under and all around all that life. The only things that you see is movement! Shift your attention to the light!” Sharon McErlane and the Grandmothers in A Call to Power, around p. 205

Yesterday someone reminded me that discipline is a necessary part of spiritual growth. Without a regular discipline, we become easily seduced by the million and one distractions of daily life. Those distractions stop our spiritual growth.

Today, I am recommitting myself to the discipline of writing a Daily Obsession because writing this blog helps me to keep my attention focused on the light and not on the movements that make the worldly wheel turn in such a hypnotizing fashion.

And you…I wish you, too, a day focused on the light that surrounds all of life.

With love,

Golden Eagle Feather

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s