Daily Obsession: Why the Divine takes on a form

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Het licht was overweldigend. … Omdat een allesomvattendend licht verblindend werkt, is het moeilijk iets te zien; een vorm is gemakkelijker om naar te kijken. … Toen ik dit eenmaal begreep, […was ik] zo dankbaar dat het Goddelijke ons deze vormen (van het vormeloze) hadden gegeven, om ons mee te verbinden en om lief te hebben.” – Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, pp. 193-94

De Grootmoeders zijn ook een vorm van het Goddelijke, samen met Jesus, Maria, Krishna, en vele andere vormen – sommigen menselijk een sommigen die “uit de verbeelding” komen.

Een stap verder is om te herinneren dat de Grootmoeders ons vertellen dat wij ook een van de vormen van het Goddelijke zijn – maar we hebben dit vergeten. Als we dit herinneren en handelen alsof dit waar was – zelfs voor een paar minuten – de dingen veranderen.

Ik wens je vandaag een Goddelijke dag,

Golden Eagle Feather

 

English:

“The light was overwhelming. … Because an all-encompassing light is blinding, it is difficult to see anything; a form is easier to look at. … Once I fully understood this, … [I was] so grateful that the Divine had given us these forms (of the formless) to connect with and to love.” – Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 189

The Grandmothers are also a form of the Divine, together with Jesus, Maria, Krishna, and many other forms – some human and some “imaginary”.

To take it one step further, the Grandmothers teach us that we also are one of the forms of the Divine – we just have forgotten this. If we remember our true nature and act accordingly – even for a few moments – things change.

Wishing you a Divine day today,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s