From Scared to Sacred – a toolkit for scary times

A recent newspaper headline read, “We are afraid.” We are living in fearful times, just like the Grandmothers described many years ago. Transforming this energy of fear is not just good for us, it will “lift the entire template of life”. Those words and all of the words in bold are quoted from the books given by the Great Council of the Grandmothers.

Fear is the baseline negative state…it lies at the bottom of all misery. Not just some of the time … all of the time.  

All of the so-called problems in the world are fed by the energy of fear.

People who commit atrocities…have all been taken over by fear. Fear, if given control, will turn anyone into a monster. So don’t condemn, but rather pray for those who, for a time at least, have lost sight of their soul because of fear. Affirm the lighted one that is still within them.

FIRST AID FOR FEAR

So look for [fear]…keep an eye on it. This “first aid kit” is based on the Grandmothers teachings and our own experience dealing with our own innumerable fears.

 1. When you first notice yourself feeling fearful, anxious, worried or nervous, stop whatever you are doing.
 2. Make contact with the Divine (the light inside of you, the Grandmothers, the Net of Light, or another expression of the Divine).
 3. Ask the Divine for help with your fear.
 4. Face your fear! Together with the Divine, look at it, observe it, and listen to what it has to say. Do not judge your fear or try to change it! Let it be there – just look at it.
 5. Hold your fear in the Net of Light. When you stay in contact with one another and hold to the Net of Light, you create a force field where fear is unable to live.
 6. Repeat this every time you feel uneasy, anxious or fearful. Working like this is service.

Each time you look fear in the face, it will weaken, shrink, and finally disappear.

 

FROM SCARED TO SACRED

Every time we react to fear in this constructive way, we are claiming and holding sacred space.

Do not forget to take this step [to hold sacred space]. In times approaching, many will panic, but you need not. Simply choose to hold this space, and then do it.

It is time to step forward and claim sacred space.  By standing in your place of light, the entire template of life is lifted.

 

Given in love,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Van bang tot heilig (NL versie van “From scared to sacred”)

We leven in angstige tijden. Je hoeft maar de krant open te slaan of naar het nieuws te luisteren…  De Grootmoeders hebben dit jaren geleden al opgemerkt en ons verteld dat : “als we leren met deze energie van angst om te gaan,  dit niet enkel heilzaam zal zijn voor onszelf maar  “het leven in zijn geheel zal opgetild worden”. Deze laatste woorden en alle woorden in het vet gedrukt, zijn terug te vinden in de boeken van de Grootmoeders  :

Angst is een negatieve zijnstoestand, een negatieve emotie die aan de basis ligt van alle miserie in de wereld. En dit niet af en toe maar … altijd!

Al de zogenaamde problemen in de wereld zijn gevoed door de energie van angst.

Mensen die misdaden tegen de mensheid begaan zijn stuk voor stuk in de ban van angst. Angst kan, als het de controle krijgt,  iedereen in een monster veranderen. Dus veroordel diegene niet, maar bid voor hen wie, tenminste tijdelijk, hun ziel uit het oog verloren hebben omwille van angst.  Bevestig het licht dat nog steeds in hen aanwezig is .

 

EERSTE HULP BIJ ANGST

Dus kijk uit voor angst en houd het in de gaten! Het zal al jouw aandacht opeisen!

Deze “eerst hulp”- kit is gebaseerd op de leer van de Grootmoeders in combinatie met onze eigen ervaringen bij de laatste Grootmoedersbijeenkomst:

 1. Zodra je merkt dat je angstig, zenuwachtig, bezorgd, of nerveus voelt, stop met wat je aan het doen bent.
 2. Maak contact met het Goddelijke (het licht binnenin jezelf, de Grootmoeders, het Net van Licht, of een andere gedaante van het Goddelijke).
 3. Vraag het Goddelijke om hulp met jouw angst.
 4. Observeer jouw angst in stilte samen met het Goddelijke. Kijk ernaar, en luister  wat jouw angst te zeggen heeft. Probeer er niet van weg te lopen, of deze angst te negeren of te veroordelen. Laat het zijn – kijk er gewoon naar.
 5. Houd jouw angst in het Net van Licht. Als jullie met elkaar in contact blijven en vasthouden aan het Net van Licht, creëer je een KRACHTVELD waar angst niet kan overleven. Dus blijf in het licht!
 6. Herhaal deze stappen elke keer dat je op je ongemak voelt, als je zenuwachtig of angstig voelt.Werken op deze manier is dienstbaar zijn.

Elke keer dat je angst aankijkt, zal het verzwakken, krimpen, en uiteindelijk verdwijnen…

 

 

 

 

FROM SCARED TO SACRED (VAN BANG NAAR HEILIG)

Elke keer dat we op angst reageren op deze opbouwende manier,  houden we een heilige ruimte vast.

Vergeet niet om deze stap te zetten [om een heilige ruimte vast te houden]. In de tijden die komen,  zullen velen in paniek geraken, maar jij hoeft dat niet te doen. Besluit gewoon om deze ruimte vast te houden, en doe dat dan.

Het is tijd om naar voren te stappen en een heilige ruimte op te eisen voor jezelf en voor alle wezens. Dit is wat nu nodig is.

 

Met liefdevolle groeten,

Golden Eagle Feather