Daily Obsession: My favorite manifestation

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; you can substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Je voelt je niet slecht omdat je teveel doet, noch omdat je vol yang-energie bent. Je voel je slecht omdat je te weinig in jezelf gelooft.” – De Grootmoeders, persoonlijke communicatie, gisteren avond

Gisteren was ik vol zorgen. Zorgen over alles wat niet gedaan raakt en alles wat ik niet perfect aan het doen ben. Ik was zelf vol zorgen over de dingen die ik heel goed doe, want ik dacht dat ik de verkeerde keuzes aan het maken was of dat ik de verkeerde prioriteiten heb.

Tijdens de laatste maanden, de Grootmoeders zijn me aan het pushen om “groot” te zijn. Dus ik heb “ja” gezegd tegen het leven – en het leven heeft dit beantwoord door me grote uitdagingen te presenteren. Stimulerende uitdagingen, maar verre van gemakkelijk. In de laaste paar weken heb ik gevreesd dat de uitdagingen te groot voor mij zijn – dat ik op het verkeerde spoor zit. Toen de Grootmoeders me zeiden dat de oorzaak van mijn ongemak was dat ik te weinig in mezelf geloof, was ik stomverbaasd. Dat was de laatste wat ik van hen verwachtte te horen. Ik dacht dat ze zouden zeggen dat ik zou moeten stoppen met al dat werken en doen en in plaats daarvan, gewoon op mijn poep gaan zitten om meer te mediteren.

Dus vandaag dacht ik “Goed dan, we gaan gewoon doen alsof ik op het juiste spoor zit. Hoe kan ik de vredige, liefdevolle kracht van yin-energie binnen in dit druk en stimulerend leven dat ik heb?” Het antwoord was mijn lievelings manifestatie/gebed: toenemende liefde, vrede, gezondheid, geld, tijd en verbinding met het Goddelijke. Het is gelukt! Ik heb onmiddelijk resultaten gezien. God geeft ons onze diepste verlangen, omdat God ons lief heeft. (Met andere woorden, let op waarvoor je vraagt, vooral onbewust.)

Vandaag en in de komende dagen/weken, leg je focus op wat je echt wilt in je leven – zelfs iets waanzinnig gelijk meer liefde, vrede, gezondheid, geld, tijd en verbinding met het Goddelijke – allemaal tegelijk. Het is mogelijk dat het zal beginnen in jouw leven te verschijnen!

Ik wens je je diepste verlangens,

Golden Eagle Feather

 

English:

You are not feeling bad because you are doing too much, nor because you are full of yang energy. You are feeling bad because you have too little faith in yourself.” – The Grandmothers, personal communication last night

Yesterday, I was worrying. I was worrying about all of the things that I am not getting done and all the things I am not doing perfectly. I was even worrying about the things I am doing very well, because I was thinking that I am making the wrong choices or having the wrong priorities.

For the last several months, the Grandmothers have been egging me on to “be big”. So I have been saying “yes” to life – and life responded by with some big challenges. Stimulating challenges, but not easy at all. For a few weeks now, I have been fearing that the challenges are too much – that I am on the wrong track somehow. When the Grandmothers told me that I am feeling upset because I have too little faith in myself  I was shocked. It was the last thing I expected to hear from them. I thought they were going to tell me to give up all this work and just sit on my butt and meditate more.

So today I thought, “Alright, for the sake of argument we’ll say I’m on the right track. How can I bring the peaceful, loving power of yin energy into this busy and stimulating life I have?” The answer was my favorite manifestation/prayer: increasing love, peace, health, money, time and connection to the Divine. It worked! I saw results immediately. God gives us what we most deeply desire, because God loves us. (In other words, be careful what you wish for – especially unconsciously.)

Today and in the coming days, focus on what you truly want – even something as outrageous as simultaneously increasing your love, peace, health, money, time and connection to the Divine. It just might start showing up in your life!

Wishing you your heart’s desire,

Golden Eagle Feather

 

 

Advertisements